Ukinox | Mutfağına Hareket Kat

Web sitesi, Çerez İlkeleri'ne uygun olarak hizmetleri sunmak için çerez dosyaları kullanır.Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek için tıklayınız.

3’lü Ankastre Setleriniz için

3’lü Ankastre setlerinize fırın,ocak ve davlumbaza +3 yıl olarak ek garanti belgesi alabilirsiniz.Bu belgeyi sadece ürünü ilk aldığınız zaman satın alabilirsiniz.Cihazlarınız garanti hizmetimiz ile uzun yıllar güvence altında.

Ürün bazlı ankastre cihazlar için

Ankastre ciahzlarınıza fırın, ocak, davlumbaz ve mikrodalga fırın olmak +3 yıl olarak ek garanti belgesi alabilirsiniz.Bu belgeyi sadece ürünü ilk aldığınız zaman satın alabilirsiniz.Cihazlarınız +3 yıl garanti hizmetimiz ile uzun yıllar güvence altında.

Ek Garanti Belgesi Şartları

1. Bu belge tüm ankastre cihazlar (ocak, fırın, davlumbaz ve mikrodalga fırın) için geçerlidir.

2. Ek garanti, cihazlara verilen yasal garanti süresinin bitiminden itibaren ek 3 yıllık süreyi kapsar.

3. Cihazın sarf malzeme ve aksesuar vb. malzemeleri haricinde çalışması için gerekli tüm mekanik ve elektronik parçaları firm ma ve değiştirilecek parçaların tespiti tamamen firmamıza aittir.

8. Ek garanti otel ve buna benzer işyeri ve ticari amaçlar kullanılmak üzere satın alınan ürünlere uygulanamaz. Uygulanmış olsa dahi geçerliliğini kaybeder.

9. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre ürünün UKINOX yetkili servisine teslim edildiği tarihten itibaren başlar.

10. Ek garanti, süresi içerisinde ortaya çıkan teknik arızanın yedek parça ve işçilik bedelleri için gereklidir. Dış yüzey deformasyonları ( paslanma, sararma, çatlama vb. ) ve hasarlar bu kapsamda ek garantiye tabi değildir.

11. Ek garanti süresi içinde oluşabilecek arızalardan dolayı ürün değişimi veya iadesi yapılamaz.

Aşağıdaki belirtilen durumlarda cihazınızdaki arıza garanti kapsamına girmez. Bu gibi durumlarda cihazınızın arızası ücret karşılığı yapılır.

1. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususa aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

2. Firmamız yetkili servis dışında, yetkisiz kişilerce yapılan her türlü müdahale sonucu oluşan hasarlar ve arızalar.

3. Yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

4. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve uygun olmayan voltaj değeri ile kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar.

5. Doğal afetler (deprem, sel baskını vb.) yangın ve yıldırım düşmesinden meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

6. Ev ortamı için tasarlanarak üretilmiş ürünlerin ticari işletmelerde kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yetkili Servis Bul