Whatsapp Destek Butonu WhatsApp Destek

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,

Longran Mutfak Cihazları San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Hangi Yollarla Topluyoruz?

 

- Şirket’ e Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Veriler:

 • İsminiz, Soyisminiz, TCKN’niz, adresiniz, e-posta adresiniz, müşteri bilgileriniz işyerlerimizi ziyaret etmeniz ve Şirketimiz’ in online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verilerinizgibi temel kişisel bilgiler;

 

- Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Veriler:

Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak izninizi alarak düzenlediğimiz kampanyalar çerçevesinde iş ortaklarımıza aktarabilir, bunlardan kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

Bu kişisel veriler işlemlerinizi gerçekleştirmek, size ürün ve ödeme seçenekleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimiz’ in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirket birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz’ in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Ayrıca, Şirketimiz’ in hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimiz’ in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

 

Kişisel verileriniz özellikle şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

 • Müşterilerimize satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin garanti sürelerinin takibini yapabilmek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Müşterilerimizin alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak için bilgi verebilmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 • Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
 • İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması,
 • İnternet sitemizin ve mobil uygulamalarımızın sizlerin kullanımına sunulabilmesi ve özelleştirilebilmesi,

 

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Ne Şekilde Paylaşıyoruz?

 

 • Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak ve izninizi alarak düzenlediğimiz kampanyalar çerçevesinde iş ortaklarımıza aktarabilir, bunlardan kişisel verilerinizi toplayabiliriz. Şirket topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir. 

 

 • Kişisel verilerinizi, internet sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

 

 • Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Şirket’in mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak veya haklarını elde etmek amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

 

Aşağıdaki Durumlardan Birinin Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;
 • Çalışanlarımızın, kamunun veya Şirket’ in güvenliğini sağlamak amacıyla;
 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
 • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.
 • Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinin ilgili maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Korunması

 • Yukarıda belirtilen hususlar, kanunlar, yaptırımlar, gizlilik politikamız ve sorumluluklarımız çerçevesinde verileriniz sizin onayınız olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.  Bununla beraber yasal yükümlülüklerimizin gerektirdiği şekliyle ve yasaların sınırladığı şekilde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile verileriniz paylaşılmaktadır.

 

 • İzninize istinaden üçüncü kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda her türlü hukuki tedbir alınmaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Şirket sorumlu değildir.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.ukinox.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını [Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992. Sok.  No:14 K:10 D:109 Esenyurt / İstanbul] adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ONAY METNİ

 

Longran Mutfak Cihazları San. Ve Tic. AŞ. (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. ) tarafından, tarafıma teslim edilen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimini okudum. Bu bildirimde belirtildiği şekilde, Şirket ile imzaladığım satış sözleşmesinin başlangıcında yahut devamı süresince ( Şirket ile girdiğim ticari ilişki süresince) elde edilen ad-soyad, adres, email, telefon, vb. kişisel bilgi ve belgelerim başta olmak üzere tüm kişisel verilerimin, Şirket tarafından tarafıma iletilen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanunlar da belirtilen amaçlar doğrultusunda muhafaza edilmesine, kişisel verilerimin kullanılmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, açıklanmasına, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmasına, sınıflandırılmasına, devredilmesine, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildiriminde belirtilen amaçlar ile Şirket’in çözüm ortağı şirketler/kamu kurumları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi  kabul ve beyan ederim.

 

Ad – Soyad

Tarih

İmza